Katedra Przemysłów Kreatywnych

IV Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego 12 czerwiec

Organizatorem konkursu jest Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, jedna z najstarszych szkół artystycznych w Polsce. Współtworzyli ją artyści różnych specjalności, którzy, poza pracą dydaktyczną i wychowawczą, prowadzili również działalność kulturalną. Dzięki takiej współpracy zrodziła się idea organizacji międzynarodowego triennale graficznego. Obecna, IV już edycja, odbywa się pod hasłem „Relacje i postawy”. Temat konkursu rozumiany jest  szeroko, odnosi się do naszych codziennych reakcji, odczuć, wzajemnych emocji, przyjaźni, akceptacji, odrzucenia, a także sytuacji społecznych i politycznych… 

 Jego celem, oprócz założeń tematycznych, jest popularyzacja grafiki artystycznej oraz promocja klasycznych technik grafiki warsztatowej tych niezmiennych od stuleci, ale i tych nowszych, jednak opartych na powielaniu z matryc. Konkurs wpisany jest w Kalendarz Międzynarodowych i Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy. W składzie komitetu organizacyjnego goszczą  konsulowie honorowi Czech, Finlandii, Słowacji i Ukrainy. Konkurs adresowany jest do młodzieży w kategoriach wiekowych od 13 do 20 roku życia. Prace oceni profesjonalne jury, złożone z artystów pedagogów wyższych uczelni kraju i zagranicy. Zależy nam, organizatorom, by poprzez kontynuację konkursu graficznego dostrzec  uzdolnioną  artystycznie młodzież i promować jej talent.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia