Lista pracowników Katedry

Lista pracowników i współpracowników Katedry Przemysłów Kreatywnych

dr Magdalena Bergmann
mgr Arkadiusz Blachowski
dr Marek Chamot, prof. WSG
mgr Anna Ciechanowska
mgr Kinga Eliasz
mgr Ewa Gruszka
dr Marta Ipczyńska
dr hab. Maria Jakitowicz
mgr Adam Juszkiewicz
prof. dr hab. Mariusz Kończal
dr Jacek Lindner
dr Agnieszka Ługowska
dr inż. Ryszard Maciołek, prof. WSG
dr Karolina Marchlewska-Patyk
dr Natalia Mrozkowiak
mgr Marek Noniewicz
dr Edyta Płaskonka-Pruszak
mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora
mgr Elżbieta Schulz
dr Hanna Trubicka
mgr Łukasz Ułanowski
dr Magdalena Wichrowska
mgr Małgorzata Winter
mgr Bogna Wojciechowska-Blachowska
dr Daniel Żuromski