Lista pracowników Katedry

Lista pracowników i współpracowników Katedry Przemysłów Kreatywnych

dr Magdalena Bergmann
dr Marek Chamot, prof. WSG
mgr Anna Ciechanowska
mgr Ewa Gruszka
dr Marta Ipczyńska
dr hab. Maria Jakitowicz
prof. dr hab. Mariusz Kończal
dr Jacek Lindner
dr Agnieszka Ługowska
dr inż. Ryszard Maciołek, prof. WSG
dr Karolina Marchlewska-Patyk
dr Natalia Mrozkowiak
mgr Marek Noniewicz
dr Edyta Płaskonka-Pruszak
mgr Marta Rosenthal-Sikora
mgr Elżbieta Schulz
mgr Łukasz Ułanowski
dr Magdalena Wichrowska
mgr Jacek Ziółkowski