Współpraca

Katedra Przemysłów Kreatywnych podejmuje działania w różnych obszarach kreatywności. Inicjatywy te odbywają się we współpracy z licznymi partnerami. Wśród nich znajdują się instytucje kultury, media, ośrodki naukowo-badawcze oraz zaprzyjaźnieni artyści, dziennikarze, naukowcy oraz przedstawiciele branż kreatywnych. Z wieloma Katedra ma podpisane umowy-porozumienia dotyczące współpracy.