Medal KEN dla profesora Marka Chamota

Dyrektor Katedry Przemysłów Kreatywnych prof. WSG dr Marek Chamot otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczenie przyznane przez Minister Edukacji Narodowej wręczono podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 4 października 2014 r.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono osiągnięcia Profesora w tworzeniu niepublicznego szkolnictwa średniego, doceniono pracę nauczycielską i wychowawczą w bydgoskich szkołach średnich, a także pracę na stanowisku nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Doceniono działalność na rzecz upowszechnienia wiedzy o kulturze w szkołach średnich oraz publicystykę o tematyce oświatowej i wychowawczej.