Konferencja naukowa „Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta”

Przemysły kreatywne są jednym z obszarów kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki, a jako sfera zainteresowań naukowych i działalności praktycznej funkcjonują w środowisku uczelnianym od ponad 10 lat. Początek dał Instytut Kulturoznawstwa, który w 2015 roku przekształcił się w Katedrę Przemysłów Kreatywnych. Ponadto przy WSG działa Klaster Przemysłów Kreatywnych.

W „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026” w III obszarze pn. „Cel strategiczny: Miasto kreatywne kulturowo” sformułowano cele operacyjne: bogactwo i różnorodność oferty kulturalnej; rozwój sektora przemysłów kreatywnych jako partnerstwa kultury i gospodarki opartej na nowych technologiach. „To szerokie pojęcie oznacza zazwyczaj związki pomiędzy sferą kultury a gospodarką opartą na nowych technologiach” – czytamy w Strategii. „Taka gospodarka jest bowiem naturalnym partnerem dla kultury na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, którego obie te sfery są motorem: nowoczesny przemysł nie jest tylko potencjalnym mecenasem kultury, ale pełni istotną rolę jako ważny funkcjonalny wzór jej funkcjonowania – to właśnie nowoczesny przemysł jest depozytariuszem idei nowoczesności i to z tej sfery działalności przenoszą się do kultury niektóre formy funkcjonowania”.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej nt. „Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta”, która odbędzie się w dniach 13-14 października 2017 r. w Wyższej Szkole Gospodarki. Uczestnikom zapewnimy możliwość wglądu w realne potrzeby sektora kreatywnego, który znajduje w Bydgoszczy coraz większe zainteresowanie. Konferencji towarzyszyć będą m.in. warsztaty fotograficzne oraz BDG Beat Session.

Więcej szczegółów już wkrótce.<< powróć do listy aktualności