Struktura

Katedra Przemysłów Kreatywnych
Dyrektorka: art. graf. dr Marta Ipczyńska
Koordynatorka biura: mgr Anna Ciechanowska

Zakład Historii i Teorii Kultury
Kierownik: dr Marek Chamot, prof. WSG
mgr Anna Ciechanowska
dr Jacek Lindner
dr inż. Ryszard Maciołek, prof. WSG
dr Natalia Mrozkowiak

Zakład Kultury Audiowizualnej
Kierownik: dr Magdalena Wichrowska
art. graf. dr Marta Ipczyńska
mgr Marek Noniewicz
mgr Łukasz Ułanowski

Pracownia Zarządzania w Kulturze
Kierownik: mgr Ewa Gruszka
dr Edyta Płaskonka-Pruszak
mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora