Struktura

Katedra Przemysłów Kreatywnych
Dyrektorka: art. graf. dr Marta Ipczyńska
Koordynatorka biura: mgr Anna Kordylas

Zakład Humanistyki Współczesnej
Kierownik: dr Marek Chamot, prof. WSG
Zespół:
dr hab. Maria Jakitowicz
dr Jacek Lindner
dr inż. Ryszard Maciołek, prof. WSG
dr Natalia Mrozkowiak

Zakład Kultury Audiowizualnej
Kierownik: dr Magdalena Wichrowska
Zespół:
mgr Anna Ciechanowska
mgr Ewa Gruszka
art. graf. dr Marta Ipczyńska
mgr sztuki Marek Noniewicz
dr Edyta Płaskonka-Pruszak
mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora
mgr Elżbieta Schulz
Karolina Szatkowska